بازرسی ادواری مخازن CNG اتوبوس های شهری اتوبوسرانی تهران بزرگ بر اساس استاندارد ملی شماره  ۹۴۲۶

بازرسی و بازسنجی مخازن گاز CNG اتوبوس های شرکت تاکسی بی سیم ایرانیان

بازرسی و تائید کارگاه های خدمات خودروهای گاز سوز CNG صدور گواهینامه‌های مربوطه بر اساس استاندارد ملی شماره ۵۶۰۱

بازرسی ادواری خودروهای عمومی گازسوز در استان های البرز وتهران .

بازرسی و اصلاح مخازن CNG  اتوبوس های شهری در شرکت گواه (خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو دیزل)

اجراي سه پروژه تحقيقاتي در امر كاهش آلودگيهاي هوا و CNG با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور.

اجراي دو پروژه پايلوت گازسوز كردن تاكسي هاي تهران ، مشهد و شيراز به تعداد سه هزار و سيصد دستگاه .

صادرات مخازن CNG به کشورهای منطقه قفقاز و اروپایی و گاز سوز کردن بالغ بر ۲۰۰۰ خودرو در کشورهای گرجستان،ارمنستان ،آذربایجان و لهستان

گازسوز نمودن بيش از هشتاد هزار دستگاه خودرو.

بازرسی از  ایستگاه سوختگیری CNG استان فارس  بر اساس استانداردهای  ملی شماره۲/ ۷۸۲۹ و ۱/۷۸۲۹ و ۱۲۰۵۴

بازرسی ایستگاه سوختگیری CNG استان قزوین  بر اساس استانداردهای  ملی شماره۲/ ۷۸۲۹ و ۱/۷۸۲۹ و ۱۲۰۵۴

بازرسی ایستگاه سوختگیری CNG استان تهران بر اساس استانداردهای  ملی شماره۲/ ۷۸۲۹ و ۱/۷۸۲۹ و ۱۲۰۵۴

همکاری با شرکت هوربیگر پارس در مورد کلیه جایگاه های CNG اتوبوسرانی استان تهران

همکاری با شرکت نوآوران صنعت سبز در مورد جایگاه های  CNGدر استانهای  مازندران ،گیلان و اردبیل

همکاری با شرکت سرای اختر طوس در مورد جایگاه های استان تهران

نماینده رسمی شرکت مخازن تحت فشار کاوش در زمینه صادرات مخازن CNG

عضو كميته استاندارد ملی ۹۴۲۶ مربوط به بازرسی مخازن CNG – بازرسي نصب و بازسنجي كيفيت مخازن فشار بالاي نصب‌شده بر روي خودرو به منظور ذخيره گاز طبيعي به عنوان سوخت.

عضو كميته استاندارد ملی ۷۵۹۸ مربوط به خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG) ويژگي‌ها و روش آزمون مجموعه قطعات گازسوز CNG و الزامات نصب آنها بر روي خودرو .

عضو كميته  استاندارد الزامات تاييد كارگاه‌هاي خدمات خودروهاي گازسوز CNG براساس استاندارد ۵۶۰۱