واحد طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی را با اتکا به تجارب ارزشمند  خود در بخش های مختلف آزمایشگاهی و تهیه و تامین تجهیزات جهت آزمایشگاه ها در زمینه های مختلف برای انواع تست های مکانیکی  مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی  را طراحی و تولید نماید و همواره سعی بر آن بوده تا محصولی با کیفیت…

جزئیات