خدمات مشاوره و مدیریتی

دفتر نهاد بین المللی I.T.A مستقر در جمهوری اسلامی ایران با استعانت از پروردگار و با پشتوانه مسئولیت انجام امور کیفی و سیستمی و با هدف انتقال دانش و استفاده از تجارب شرکت های معتبر خارجی آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی و انجام امور ممیزی ،ثبت و صدور انواع گواهینامه های بین…

جزئیات