بازرسی آسانسورهای برقی

  با توجه به افزایش روز افزون زندگی شهر نشینی و افزایش جمعیت استفاده از تجهیزاتی مانند آسانسور و پله برقی اجتاب پذیر می باشد . همچنین با توجه به تعداد زیاد آسانسورهای با عمر بالا و عدم کنترل و نظارت برکارکرد آسانسورهای نصب شده قدیمی بازرسی بر آسانسورها امری کاملا ضروری می باشد. شرکت…

جزئیات