بازرسی ادواری جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

  بازرسی ادواری جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG) ايستگاه CNG، گاز مورد نياز خود را از شبکه گاز شهري دريافت مي کند. نخست گاز وارد اتاقک(metering) و ميزان گاز ورودي اندازه گيري و فيلتر مي شود، سپس گاز فيلتر شده وارد دستگاه هايي به نام خشک کن(Dryer) مي شود. . کار دستگاه…

جزئیات