quality-control-laboratory
images (1)
vehicle-inspection
به فرآیند میزان ایرانیان (فرما) خوش آمدید

ارائه انواع خدمات بازرسی فنی , خدمات مشاوره و آموزشی , خدمات آزمایشگاهی

  • ISO 14000:2004
  • ISO 18001:2007
  • ISO 9001:2008
  • گواهی تایید صلاحیت بازرسی فنی
  • IMS
  • HSE-MS

ما اعتقاد و باورد داریم  که می توانیم   بهترین ،کاملترین و حرفه ای ترین خدمات را به مشتریان ارايه دهیم.